"; } else { echo ""; } } ?> $count) { $words = array_slice($words, 0, $count); } $words = implode($words, ' ')." ..."; return $words; } #crear una palabra de 8 caracteres (random) - $palabra = random_word(); function random_word() { $salt = "abchefghjkmnpqrstuvwxyz0123456789"; srand((double)microtime()*1000000); $i = 0; while ($i <= 7) { $num = rand() % 33; $tmp = substr($salt, $num, 1); $pass = $pass . $tmp; $i++; } return $pass; } #borrar un fichero function borrar_file($file_name, $ruta) { if ($file_name != NULL) { $file_name_ruta = "$ruta"."$file_name"; if (file_exists($file_name_ruta)) { unlink($file_name_ruta); } } } #mostrar foto resized function resize_foto($foto, $path, $tamfoto) { if (file_exists($path)) //hay fotos { $file = $path.$foto; $imginf = GetImageSize($file); //Resize if($imginf[0] > $tamfoto) { if($imginf[1] >= $imginf[0]) { $ysize = $tamfoto; $xsize = (int)(($tamfoto * $imginf[0]) / $imginf[1]); } else { $xsize = $tamfoto; $ysize = (int)(($tamfoto * $imginf[1]) / $imginf[0]); } } else{ $ysize = $imginf[1]; $xsize = $imginf[0]; } $foto_route = ""; } //end if for hay fotos return $foto_route; } #mostrar foto resized width function resize_foto_width($foto, $path, $tamfoto) { if (file_exists($path)) //hay fotos { $file = $path.$foto; $imginf = GetImageSize($file); //Resize if($imginf[0] > $tamfoto) { $xsize = $tamfoto; $ysize = (int)(($tamfoto * $imginf[1]) / $imginf[0]); } else{ $ysize = $imginf[1]; $xsize = $imginf[0]; } $foto_route = ""; } //end if for hay fotos return $foto_route; } #subir imagenes a un directorio $foto = nombre de campo del formulario 'nom_campo' function subir_imagen ($file_form_name, $MAX_FILE_SIZE, $path) { $size = $_FILES[$file_form_name]['size']; if ($size != 0 && $size < $MAX_FILE_SIZE) { $foto_name = $_FILES[$file_form_name]['name']; $file_name = "$path$foto_name"; if (file_exists($file_name)) { $random_password = random_word(); $foto_name = $random_password.$foto_name; } $target_path = "$path"; $temp_name = $_FILES[$file_form_name]['tmp_name']; $target_path = $target_path . $foto_name; move_uploaded_file($temp_name, $target_path); $success = 1; } if ($success != 1) { $fotoname = NULL; } return $foto_name; } #adjust BBDD while uploaded images function adjust_bbdd_image ($id_campo, $id_campo_value, $tabla, $campo, $file_form_name, $file_size, $path) { if ($file_form_name != NULL) { $foto_name = subir_imagen ($file_form_name, $file_size, $path); if ($foto_name != NULL) { $select = "UPDATE $tabla SET $campo = '$foto_name' WHERE $id_campo = '$id_campo_value' LIMIT 1"; mysql_query($select); } } } #print page numbers function sacar_page_numbers($current_page, $page, $total_pages, $eus) { echo "
"; if ($current_page > 1) { $page_ant = $page - 1; echo "anterior"; } for($i=0;$i<$total_pages;$i++) { $z = $i + 1; if ($z == $current_page) { if ($total_pages != 1) { echo "$z"; } } else { $page_sig = $i; echo "$z"; } } if ($current_page < $total_pages) { $page_sig = $page + 1; echo "siguiente"; } echo "
"; } ?> KURUTZIAGA AKADEMIA- Teknika Artistikoaren Irakaskuntza
logotipo kurutziaga - INICIO
Akademia informazio generala
Ikastaroak
Maketazio Ikastaroak
Aerografia Ikastaroak
Pintura Ikastaroak
Produktuak
Maketazio Produktuak
Aerografia Produktuak
Bitxikeri Produktuak
Obren Erakusketa
Eskaeren Formularioa
Kontaktu Formularioa
formulario de contacto
Durango kurutziaga 24 behea telefonoa: 946030527
faboritoetan gehitu | hasierako orri gisa jarri
Kurutziaga Akademia

Castellano

Izena:

Herria:

Teknikak:

Esperientzia urteak:

>>artista guztien zerrenda ikusi


0) { while (($cont<=$mos) && ($elem2 = mysql_fetch_array($rsNumElems2))) { $ruta2=$ruta.$nombrecategoria."/".$elem2['foto']; if ($obra=="") { $obra=$elem2['id_obra']; } $cont=$cont+1; } } else { if ($elem2 = mysql_fetch_array($rsNumElems2)) { $ruta2=$ruta.$nombrecategoria."/".$elem2['foto']; if ($obra=="") { $obra=$elem2['id_obra']; } } } if ($elem2['id_obra']!="") { ?> <? echo $elem2['obra_eus']; ?> <? echo $elem2['obra_eus']; ?>
Sakatu miniaturan irudia handiago ikusteko 0){ ?> $maxmostrados+$mos){ ?>


 
2005 Akademia Kurutziaga. c/Kurutziaga nº 24-bajo e-mail:info@academiakurutziaga.com

 

 

pedidos